Morning Star - officŽle vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen



 


naar vorige pagina



voorblad Vogelkop Koempoelan 2008

header Vogelkop Koempoelan 2008

Zondag 12 oktober 2008

Deze uitnodiging is voor een ieder, die ooit in de Vogelkop van Nieuw Guinea is geweest, ook voor alle ex-politieambtenaren of nabestaanden en verder voor de ex-militairen van de marine en lucht- of landmacht. Voorts zijn uiteraard ook alle belangstellendenen sympathisanten van harte welkom. Dit wordt zoals u inmiddels gewend bent als vanouds weer een onvergetelijke koempoelan, die u niet mag missen ! Na afloop van deze dag zult u er alleen maar met heel veel plezier op terugzien. Zegt het voort aan iedereen die deze uitnodiging niet kreeg!

U kunt vanaf 10.30 uur terecht in de zaal. De koempoelan zal om 11.00 uur beginnen en is verdeeld in twee gedeelten : Het eerste gedeelte bestaat uit de opening en voorts verder gezellig samen zijn onder elkaar en terugblikken op de 'tempo dulu'. U kunt diverse oude en recente foto's bekijken van Nieuw Guinea van onder andere Toon Dielemans uit Roosendaal (ex-militair), Rudy Bauwens (Ü) en Jozef Go. Tevens vindt dan een uitgebreide uiteenzetting plaats door de P.U.R. (Pensioen- en Uitkeringsraden) en de C.A.O.R. (Commissie Algemene Oorlogsslachtoffer Regeling) met betrekking tot eventuele aanvragen. Het tweede gedeelte, waarbij een ieder - voor zover daaraan behoefte bestaat - de beentjes kan strekken op de dansvloer met live muziek begint om 14.30 uur en duurt tot omstreeks 20.00 uur.

WUV, WUBO & CAOR
Er zal een afgevaardigde aanwezig zijn van de P.U.R.( Pensioen & Uitkeringsraad) uit Leiden, die aanvragen over de WUV of WUBO in behandeling zal nemen en deze zo nodig nadert toe kan lichten. Ook zal er een vertegenwoordiging aanwezig zijn van de C.A.O.R. (Commissie Algemene Oorlogsslachtoffers Regeling) uit Heerlen. Zij kunnen u van dienst zijn met dergelijke (vervolg-)aanvragen Er is tevens een aparte ruimte gereserveerd om het hen een gesprek aan te gaan. U wordt door hen op een discrete manier te woord gestaan en hieraan zijn voor u gťťn kosten verbonden. U
moet zich hiervoor wel van te voren bij de organisatie (Puck GŁnthardt) opgeven, zodat er rekening mee gehouden kan worden om hoeveel personen het in totaal gaat en of het de moeite is om hen uit te nodigen ! Ook al bent u eerder reeds hiervoor afgewezen ; het is gewoon zonder meer de moeite waard, om het gewoon met hun advies en begeleiding nog eens te proberen, dus wees daarom ruim op tijd aanwezig!
LET OP : Een nieuwe wetswijziging werd met ingang van I mei 2008 van kracht en zegt : "Een ieder - waar ook ter wereld woonachtig en mits hij of zij de Nederlandse nationaliteit bezit - kan en mag zonder meer te allen tijde een aanvraag indienen tot officiŽle erkenning als oorlogsslachtoffer. Dit kan leiden tot de evt. toekenning van een maandelijkse periodieke uitkering."

Over de historie van de VogelkopreŁnie ...
Het is inmiddels alweer ruim 25 jaar geleden dat in oktober 1984 aangevangen werd met de toenmalige Manokwari ReŁnie in zaal Lido te Waalwijk met live muziek van The Entertainers en de Hawaiiaans/Tahitiaanse dansgroep Sweet Flowers of Paradise uit Breda. Om een breder publiek aan te kunnen spreken, veranderde na twee jaar deze naam in Vogelkop ReŁnie op advies van Edo Hartsteen. Onder deze naam vond in 2003 de allerlaatste Vogelkop ReŁnie plaats. Al met al werd deze toch ruim 20 jaar lang met alle liefde en plezier op diverse locaties georganiseerd. Begonnen in Waalwijk en toen achtereenvolgens in Oss, Waalwijk en Engelen, kreeg zij haar laatste en definitieve thuishonk in zaal De Pannehoef te Oosterhout.

Tijdens de reŁnies hebben The Hell Cats o.l.v. Edo Hartsteen steeds als vaste huisband gefungeerd. Ook diverse dansgroepen en andere attracties hebben in de loop der jaren tijdens de Vogelkop ReŁnie opgetreden en vele bekende personen uit het verleden - zoals waarnemend gouverneur van Baal en resident van Bodegom - hebben ooit acte de prťsence gegeven. In de loop der jaren kreeg u ook vele oude en nieuwe foto's en recente video-opnames te zien van Nieuw Guinea en werd u in de gelegenheid gesteld om vele oude bekenden terug te zien.

De organisatie merkte in de laatste jaren helaas, dat de vergrijzing enorm had toegeslagen,
waardoor vele ouderen niet meer naar de reŁnie konden komen. Hierdoor werd de spoeling steeds dunner, echter gelukkig kwamen er jongere generaties voor terug .......

De nostalgie moet blijven, toch ??? Maar hoe lang dan nog ??? Hetgeen nu door ons georganiseerd wordt is dan ook gťťn Vogelkop ReŁnie meer, doch een Vogelkop Koempoelan. Het beestje moest uiteindelijk een naam hebben! De Vogelkop ReŁnie vond inmiddels plaats op zaterdag 31 mei 2008 in Lisse en werd georganiseerd door Winny Wijshijer en wie weet, misschien volgend jaar wel weer ... bij leven en welzijn!

0rganisatie Stichting GEON tel : 0162-671200 logo GEON

de crew van deze Vogelkop Koempoelan bestaat uit:

Ankie en Puck GŁnthardt (tel. 0162-671166),
Henne en Nono Schultz (tel. 078-6153917),
Frans en Ans Peereland (tel. 0184-614548),
Vera & Ruud Hagenbeek (tel. 0481-431341),
Henriette van der Sloot (tel. 079-3415536),
Winnie Wijshijer (tel. 0252-374957),
Dolly Bladergroen (tel. 078-6176616),
Norma Schaegen (tel. 0251-243686),
Jozef Go (tel. 076-5872818)
en vele overige vrijwilligers...

Oproep:
Velen onder u kunnen helaas om gezondheidsredenen of een hoge leeftijd geen gehoor (meer) geven aan deze uitnodiging. Voor deze personen is dan ook deze uitnodiging slechts het enige sociale contact, dat zij met u en ons nog hebben. Bent u verhinderd ? Stuur ons even een berichtje van verhindering. U bent er dan wel niet bij ... maar u hoort er natuurlijk wel bij!

lndische keuken:
Uiteraard mag op een dag als deze natuurlijk de "Indische keuken" niet ontbreken....
We hebben ook nu als vanouds weer voor een kwalitatief goede keuken gezorgd!

Entree:
De entree is vastgesteld op Ä 10,00 per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar betaalt u slechts Ä 5,00. U wordt dringend verzocht uw plaatsbewijs van tevoren te bestellen bij een van de genoemde personen. Verder is het ook van belang om op tijd bij de opening van deze koempoelan om 11.00 uur aanwezig te zijn, dus s.v.p. gťťn 'jam karet'! Bij binnenkomst kunnen de plaatsbewijzen na betaling worden afgehaald.
Het is van groot belang dat u van te voren telefonisch kaarten besteld heeft. Dit is ook van groot belang voor de keuken in verband met de catering !. Voor iedereen die geen kaarten van tevoren besteld heeft, is de entree Ä 12,00 per persoon en voor kinderen tot 12 jaar Ä 7,00, dus het loont de moeite om toch van tevoren eerst nog even een telefoontje plegen en uw kaarten vooraf te reserveren.

Muziek & Dans: Chain 2008
Een Indische koempoelan zonder live muziek is ondenkbaar. We hebben bewust voor een muzikaal neutrale band gezorgd (CHAIN) afkomstig uit de omgeving van Zwolle. Zij zorgen vanaf 14.30 uur voor een repertoire van country, rock & roll, evergreens, zuidamerikaans en maleis/jospan.

Ook evt. gastzangers of muzikanten zijn van harte welkom en mogen tijdens de pauzes of wellicht samen met de band optreden. Zij moeten dan wel even van te voren telefonisch kontakt opnemen met Puck GŁnthardt. Hier wordt dan in de programmering rekening mee gehouden.

 

We hopen op grote belangstelling met heel veel plezier.
en ..... wie weet, misschien tot zondag 12 oktober a.s.!

overnachten Oosterhout


naar vorige pagina