Morning Star - officële vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen naar vorige pagina  volgende pagina
En hier is het nieuws

En hier is het nieuws

Uitgave van het Kantoor voor Voorlichting en Radio-Omroep te Hollandia
No. 1916 - zaterdag 20 juli 1957

Aan de voet van de cycloop

Nieuwsvoorziening in NG door middel van de uitqave: En Hier is het Nieuws:

De eerste nummers verschenen als proef eind februari 1951.

Met de regelmatige uitgave werd 3-3-1951 een aanvang gemaakt.
Sinds die datum is het iedere werkdag blijven verschijnen met zo recent mogelijk nieuws, met veel moeite, vooral in de beginperiode.

De abonnementsprijs was één gulden.

Nà 31-12-1958 verscheen het niet meer.

Het werd per 2-1-1959 opgevolgd door de onafhankelijke particuliere krant: De Nieuw Guinea Koerier.

Herplaatsing wegens misstelling

We extend our sincere sympathy to the bereaved families and friends of the disaster victims. We commend you to the comfort and concern of Him Who said, "I am the Resurrection and the Life... Let not your heart be troubled; ye believe in God, believe also in Me".

Australian Baptists
Christian & Missionary Alliance
Missionary Aviation Fellowship
Regions Beyond Missionary Union
Unevangelized Fields Hission

----------

Luchtpost van de "Neutron"

De PTT deelt mede, dat alle luchtpoststukten voor Nederland, overig Europa en Amerika, gepost te Hollandla tussen donderdagmorgen 11 juli en zaterdagmiddag 12 uur (te Hollandia Binnen tot maandagmorgen 7 uur), bij de Neutron-ramp geheel verloren zijn gegaan. De afzenders van verloren gegane aangetekende stukken, postwissels en luchtpostpakketten zullen afzonderlijk worden ingelicht.

De Post voor Djakarta, Manilla een verder geheel Azie is grotendeels behouden. Deze zal op het kleine gedeelte na, dat wegens grote beschadiging aan afzenders moet worden geretourneerd, door de PTT te Biak per eerste gelegenheid worden door gezonden.

----------

Familieleden overlevenden naar Biak

Op uitnodiging van de KLM zijn enkele familieleden van overlevenden van de "Neutron"-ramp met de Superconstellation "Meson"  -  gezagvoerder Arriens - naar Biak vertrokken. De ouders van de stewardess - de heer en mevr. Klein Klouwenberg - bevonden zich in de ICA-hal, toen president-directeur Aler en bedrijfsdirecteur vluchtproductie J.A. Bach de familieleden een goede reis kwamen toewensen. Verder bevinden zich aan boord van de "Meson" de heer en mevr. J. de Boer, ouders van de heer S.M. de Boer van de KPM in Biak, mevr. G. Leiker, de moeder, en de heer F.R. de Vries, schoonvader van de gouvernementsarts D.L. Leiker. De president-directeur van de KLM heeft zich geruime tijd met deze familieleden onderhouden. De Superconstellation wordt hedennacht omstreeks 12 uur in Biak verwacht.

----------

Onderzoek naar de vliegramp in Biak

Naar het ANP uit Nederland seint, zijn donderdagavond met de Super-constellation "Meson" de deskundigen, die belast zijn met het onderzoek naar de vliegramp van de "Neutron", uit Schiphol naar Biak vertrokken.
Zij werden uitgeleide gedaan door de president-directeur van de KLM, ir. A. Aler, de bedrijfsleider van de vluchtproductie  J.A. Bach en verscheidene andere leidende figuren van de KLM. De vooronderzoeker van luchtvaartongevallen in Nederland, J.W.P. Backer, directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, zal op Biak worden vertegenwoordigd door C.L. Gosen, inspecteur van de Rijksluchtvaartdienst en A.W. Fournier, adjunct-inspecteur. In het toestel, dat de reis met 76 passagiers maakt, zijn voorts aanwezig de KLM-deskundigen G.C. Wansbeek, wnd. hoofd bureau veiligheid; W. Geerling, routechef lijnbedrijf Azië en Australië C.A. Bruynesteyn van de afd. Lockheed-vliegtuigonderhoud en P. Wiersma, inspecteur van de dlenst bedrijfsbeveiliging.

Hoe lang het onderzoek naar de vliegramp zal duren, is op dit ogenblik niet te zeggen, maar er mag worden aangenomen dat genoemde luchtvaartexperts eerst over enkele weken naar Nederland zullen terugkeren. Beide vertegenwoordigers van de Rijksluchtvaartdienst zullen hun rapport aan de vooronderzoeker uitbrengen, terwijl de KLM-deskundigen aan hun directie verslag van hun bevindingen zullen geven. Het rapport van de vooronderzoeker is bestemd voor de Raad van de Luchtvaart, die t.z.t. zal beslissen of er een openbaar onderzoek zal worden gehouden, hetgeen o.m. afhankelijk is van het feit of het vooronderzoek positieve resultaten aan het licht heeft gebracht.

De heer Wansbeek, die als leider van de KLM-deskundigen is uitgezonden, heeft gedurende zes jaar als inspecteur bij de Rijksluchtvaartdienst gewerkt en mag als zodanig een deskundige-bij-uitstek worden genoemd.
Twee jaar geleden heeft de KLM het bureau veiligheid opgericht, waarvan de heer C. van Balkom destijds de leiding kreeg. Toen Van Balkom de diens verliet verving de oud-gezagvoerder Van Messel hem in die functie. Een jaar geleden kwam de heer Wansbeek bij de KLM, waar hij assistent werd van Van Messel.

Op Schiphol vertelde hij, dat hij over niet meer gegevens beschikte dan die, welke algemeen bekend zijn. Hij kon op dat ogenblik niet zeggen of het onderzoek op Biak van diepgaande aard zou zijn of dat men al spoedig tot de conclusie zou komen dat omtrent de oorzaak van de ramp niets te zeggen valt. "Men moet niet vergeten", aldus de heer Wansbeek, "dat de deskundigen al het mogelijke zullen doen om de oorzaken van het ongeluk objectief vast te stellen met het doel om soortgelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen".

Uit een en ander blijkt dat de commissie door onderzoek van materiaal van het verongelukte toestel, door gesprekken met overlevenden en met de luchtvaartautoriteiten ter plaatse, voldoende aanwijzingen hoopt te krijgen om de toedracht van en de omstandigheden, waaronder de ramp geschiedde, nauwkeurig vast te stellen.

Van officiële zijde te Hollandia wordt aan dit ANP-telegram het volgende toegevoegd:
Als voorzorgsmaatregel is reeds lange tijd geleden een voorlopige commissie voor onderzoek naar de oorzaken van eventuele luchtvaartongevallen ingesteld, die te Biak is gevestigd. Deze commissie is thans omgezet in de "Commissie voor Onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de KLM Superconstellation PH-LKT Neutron". Bedoelde commissie bestaat uit voorzitter kapt. luit. ter zee (V) J.L. den Hollander, commandant Marinevliegkamp Biak, tevens belast met de functie van cdt Marine Luchtvaartdienst Nederlands Nieuw-Guinea; W.P. Hamers, fg. hoofd bureau luchtvaart; luit. ter zee (TI) J.B. van den Berg, hoofd technische dienst MLD; A.M. Post, hoofd luchtverkeersbeveiliging Biak en J.C. Smits, luchthavenmeester te Biak. De beide deskundigen van de Rijksluchtvaartdienst, de heren Gosen en Fournier, zullen in deze commissie worden opgenomen.
De voorlopige commissie is na het ongeval met de "Neutron" met haar werkzaamheden onmiddellijk begonnen.

----------

 

Ook voor reacties op deze herinneringen kun je terecht op het prikbord/forum.

naar vorige pagina  volgende pagina